complajn:

✦⋆more here⋆✦

Bo o odwadze piszą książki,
O miłości piszą piosenki.
Na tęsknotę wypisują recepty:
Rzuć się pod pociąg.

Notki: 0